Zpráva z EXKURZE

„Za příklady dobré praxe projektů hrazených z finančních prostředků EU v Polsku“, tak se jmenoval výjezd, který podnikla dvacetipětičlenná výprava především z Plzeňského kraje. Inspirativní akci uspořádala ve dnech 27. - 31. srpna 2023 Celostátní síť pro venkov společně s MAS Pošumaví z.s. a partnery.
Během tří a půl dne jsme měli možnost navštívit dvě polské obdoby MAS a to LGD Wrota Wielkopolski a Ostrzeszowká LGD v jejich oblastech. Zástupci obou LGD nám připravili bohatý program v terénu, ale také prezentace své činnosti a model spolupráce s obcemi a komunitními spolky.
Mezi nejzajímavější projekty PROW v okrese Kepno z posledního programového období 2014-2020 bezesporu patřil projekt RECREO (několik hřišť) a renovace místní základní školy v obci Mroczeń.
Vzhledem k velké popularitě křesťanství v Polsku nechyběly ani návštěvy církevních staveb. Obrovský poutní kostel uprostřed polí "Mariánská svatyně v Pólku" je křízovou dřevěnou stavbou o vnitřní rozloze téměř 600 m2.
Druhým církevním oběktem byl veliký Pobernardynský kláštěr v Ostrzeszowie, kterým nás provedla sestra Helena, která trpělivě odpovídala i na velmi osobní otázky týkající se života v klášteře.
Nedílnou součásti exkurze byly i ukázky workshopů a dílen, které jsou tu pro návštěvníky připraveny v rámci podpory turismu - a tak jsme plnili pirohy, vyráběli máslo a sýr, pekli chleba, vyráběli ručně papír nebo vymalovávali obrazy místního umělce.
Největší akcí byl Projekt Kepno, kdy tento název nese městská společnost, která realizuje postupně projekty ve sportovněrekreační zóně města. Účastníci exkurze shlédli moderní krytý bazén se saunovým světem a dalšími prvky, ve kterém zrovna probíhalo pravidelné čištění a byla tak možnost navštívit i technické zázemí. Dále jsme prošli sportovní halu, venkovní sportoviště, agility hřiště pro psy, dětské hřiště, skatepark a nakonec venkovní posilovnu. V plánu mají ještě solární elektrárnu, která významně přispěje ke zlevnění provozu krytého bazénu.
K několikadennímu pobytu patří jistě i stravování - a to bylo ve většině případů řešeno formou prezentace regionálních produktů, z velké části také podpořených z dotačních peněz.
Zlatým hřebem na území Ostrzeszowské LGD bylo Centrum Vědy a Nových Technologií CWINT w Parzynowie, podpořeno ministerstvem školství a hned šesti dílčími projekty PROW.
Pro účastníky exkurze byla připravena prohlídka s odborným výkladem pana Piotra Duczmaly, vedoucího centra. Odborné znalosti a hlavně zápal pro věc pana vedoucího zaujal všechny účastníky exkurze tak, že neváhali pokládat množství dotazů spojených nejen s astronomickými jevy.
Milou vsuvkou v programu bylo i Muzeum slabikářů pojmenované po prof. Marianu Falském, který napsal nejpopulárnější polský slabikář, ze kterého se učily číst celé generace Poláků. V rámci projektu byla na podporu propagace tohoto muzea vytvořena velmi pěkná stolní hra. Účastníky exkurze zaujala především sbírka slabikářů z celého světa.

více

starší aktuality

Informace ze zájezdu za starokladrubáky do Slatiňan a Kladrub nad Labem

Informace ze zájezdu za starokladrubáky do Slatiňan a Kladrub nad Labem

V březnu jsme se vydali na prohlídku slatiňanského muzea koní, kde je přes půl století v zámku uchována vzácná hipologická sbírka, seznamující s historií, významem a využití koní v lidské společnosti. Navštívili jsem zde také stáje a starokladrubské vraníky. Po obědě jsme se přesunuli do Kladrub nad Labem, kde jsme si prohlédli nově zrekonstruovaný, do klasicistní podoby upravený Národní hřebčín a starokladrubské bělouše. Celým programem nás zasvěceným komentářem provázela přední česká hipoložka Ing. Lenka Gotthardová CSc. 

více
Podzimní Víkend na farmě se vydařil

Podzimní Víkend na farmě se vydařil

Pro někoho byla zážitkem již jen prohlídka farmy, na které se chová holštýnský skot, a seznámení nejen s jejím provozem, ale i bezprostřední kontakt se spokojenými dojnicemi produkujícími v průměru 30 litrů mléka denně. Technicky zaměření návštěvníci sledovali automatického robota na dojení, který dokáže během dne každou krávu dva až třikrát podojit bez zásahu lidské ruky.

A děti byly asi nejspokojenější u individuálních boxů s telátky. Vzhledem k tomu, že farma se nachází na samém úpatí šumavských lesů, daleko od města a některých civilizačních vymožeností, tak pro dobrodružněji založené povahy připravili zkušení lektoři ukázku z kurzu přežití v přírodě. Děti i dospělí si tak mohli vyzkoušet, jak si uprostřed divočiny poradit v případě nouze. Jak rozdělat oheň bez sirek, jak si zajistit pitnou vodu ajídlo, jak si přivolat pomoc.

Naopak ti, kdo vyhledávají klidnější trávení volného času, měli možnost si vyzkoušet svoje znalosti v poznávání hospodářských zvířat a rostlin. Specialitou bylo poznávání bylinek se zavázanýma očima podle jejich vůně. K občerstvení byly po celou dobu speciality z produkce farmy a návštěvníci dostali katalogy vítězných produktů soutěže regionální potravina v celém Plzeňském kraji.

Kdo si chtěl v teple odpočinout, mohl se dívat na krátký film, jak se hovězí maso bourá a dále zpracovává, mistr řezník vše vtipně a zasvěceně komentoval.

Certifikát o absolvování zážitkového víkendu na farmě pro každého účastníka byl samozřejmostí, okořeněnou i vlastním výtvarným počinem. Většina dětí měla možnost si na místě vymyslet vzor na vlastní farmářské tričko a hned na místě si ho namalovat.

Symbolické bylo, že na závěr Podzimního víkendu na farmě v Horním Staňkově začalo hustě sněžit a i příroda tak ukázala, že je třeba začít přes zimu nabírat síly na jaro.

„Ukazuje se, že mnoho lidí nemá konkrétní představu, jak se chovají hospodářská zvířata, či jak se vyrábí potraviny,” okomentovala Ing. Markéta Janotová z regionální družstevní cestovní kanceláře Zážitky u nás, která se na akci organizačně podílela, tříhodinový maraton aktivit. „Touto zábavnou formou se lidé nejen poučí, ale stráví příjemné chvíle na zajímavých místech, kterých u nás v Pošumaví je celá řada. Již připravujeme Jarní víkend na farmě v roce 2016.”

Zájezd za odkazem mistra Santiniho se vydařil. Šifra byla rozluštěna.

Zájezd za odkazem mistra Santiniho se vydařil. Šifra byla rozluštěna.

V neděli 21.6.2015 jsme se z Klatov vydali odkrýt tajemství celkem 5 staveb a pátrat po odkazu mistra Santiniho.

Stavební styl Santiniho je známý jako barokní gotika a unikátní je v něm především autorovo pozoruhodné nadání hrát si se světlem, s výjimečnými kontrasty hloubek a výšek. Jeho originální a duchovnem prodchnutá díla rozhodně stála za návštěvu.

Jako první jsme si prohlédli klášter v Kladrubech, jehož kostel je třetí největší kostelní stavbou v ČR a celý klášter je úzce spjat s osudem sv. Jana Nepomuckého. Nedaleko Kladrub se nachází kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra, jejíž prostor Santini navrhoval pomocí řady vzájemně složených geometrických obrazců, díky kterým půdorys centrály kaple připomíná velký květ.

Další putování nás zavedlo do monumentálního kláštera v Plasích, kde jsme žasli nad krásou Santiniho samonosného schodiště a také vyhlášeného šnekovitého schodiště se šroubovou křivkou. Za další podivuhodnou stavbou jsme se vydali do vesničky Mladotice. Jedná se o kaply Jména Panny Marie, v jejímž interiéru vytvářejí hvězdy v klenbě a lucerně díky světelným podmínkám zdání jedné Mariánské dvanácticípé hvězdy.

Naše cestování jsme pak zakončili v Mariánské Týnici, bývalém poutním místě, které patří ke skvostům barokní architektury v České republice.

Po celou dobu zájezdu účastníci pátrali po skrytých symbolech, po jejichž poskládání objevili skryté poselství, které zde mistr Santini zanechal. A jaké je to tajemství? To si musíte zjitit sami při našem dalším zájezdu Putování za odkazem mistra Santiniho.

více
Den země a dětí

Den země a dětí

V sobotu 25. dubna jsme si užili spolu s vámi a díky vám krásný den v Chudenicích na akci Den země a dětí, kde jste měli možnost získat spoustu informací o nás i o našich zážitcích.

více
Účastníci zájezdu s environmentální tématikou čerpali nápady a zkušenosti

Účastníci zájezdu s environmentální tématikou čerpali nápady a zkušenosti

Ve dnech 17.4. a 18.4.2015 jsme pro klatovskou společnost Úhlava, o.p.s. uspořádali dvoudenní zájezd do Středních Čech. Téma zájezdu bylo zaměřeno na enviromentální vzdělávání a trvale udržitelný rozvoj.

více